2012. 12. 04.

322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

szemelvények egy őrült naplójából...
65. § Az Épkiv. 9. § (7) bekezdés helyébe a következ ő rendelkezés lép
(7) A tervező az Étv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak mellett felel ős az általa készített kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért.
65. § Az Épkiv. 9. § a következ ő (10)–(11) bekezdéssel egészül ki:
(10) A tervez a kivitelezési tervek készítése során a tervezési programban vagy az építési engedélyezési építészeti-mű szaki dokumentációban meghatározott elvárt műszakiteljesítményeket – az építtető egyetértése mellett – legalább az elvárt teljesítményadatokkal
rendelkező építési termékek kiválasztásával teljesíti.
(11) Ha a tervezési program vagy az építési engedélyezési építészeti-műszaki dokumentáció nem vagy nem teljes körűen tartalmaz információt az alkalmazandó építési termékek elvárt műszaki teljesítményére vagy azok nem felelnek meg a szabványokban vagy jogszabályokban foglalt követelményeknek, a kivitelezési terveket készítő tervező az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése érdekében jogosult az elvárt teljesítményadatok módosítására.
Itt azért kicsit ledobtam a gépszíjat...
  • (7) eddig ki volt a felelős? ha mással csináltatok kiviteli tervet, akkor nem is kell odafigyelnem semmire, mert úgyis mindent megváltoztathatnak rajta??? (lásd (10) pont)
  • (10) aki nem tünteti fel az elvárt teljesítményeket, vagy meg se próbáltja megállapítani, az mit is tervez?
  • (11) ami nem felel meg a követelményeknek/szabványoknak, azzal a tervező mit csinál? miért nem neki kell kijavítani kötelező jelleggel és persze saját költségen? miért nem lehet eltiltani közveszély okozása miatt?

Erősebb idegzetűeknek: Letölthető

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése